Träskedar

I snickarboden på Sturängsgattu i Tällberg  tillverkas skedar av en och björk. Nu är skedarna inoljade och vid nästa moment ska skaften målas.  Det ska bli spännande och se hur skedarnas uttryck förändras.