Nytt i trä

Den här underbara lilla soffan är handgjord av ene. Tänk att efter att enen har blivit dragen genom ängarna hit till vårt hus, sedan sågats och skalats för hand.
Under tiden växer en form och ide fram, som utmynnar i någonting och den här gången en soffa.