Sturängar i Tällberg


Sturängen i Tällberg är en liten kvarleva av det ängslandskap som för hundra år sedan sträckte sig genom alla byar i Dalarna.
Sturängen har bevarats fram till vår tid som ett levande museum och sköts idag med traditionell slåtter.
Sturängeen omfattar sammanlagt drygt två hektar stenbunden slåtteräng. området är idag indelat i fållor med traditionell gärdesgård runtomkring, där en lättgången stig leder runt. längs vägen berättar flera tavlor om Sturängens historia och dess myllrande mångfald av liv.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar