Monthly Archives: maj 2009

Sturängar i Tällberg

Sturängen i Tällberg är en liten kvarleva av det ängslandskap som för hundra år sedan sträckte sig genom alla byar i Dalarna. Sturängen har bevarats fram till vår tid som ett levande museum och sköts idag med traditionell slåtter. Sturängeen omfattar sammanlagt drygt två hektar stenbunden slåtteräng. området är idag indelat i fållor med traditionell […]